Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Logo Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Lista nauczycieli konsultantów

05 maja 2016

Konsultacje w Rzeszowie

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego konsultacje możliwe są wyłączenie poprzez email.

Nauczyciel konsultant Zakres tematyczny konsultacji E-mail

Adam Kawałek

Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego; reforma programowa; dydaktyka matematyki; awans zawodowy; pomiar dydaktyczny; organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Kalandyk

Edukacja medialna w szkole; metodyczne doskonalenie i wspieranie nauczycieli języka polskiego; nowy egzamin maturalny z języka polskiego; przygotowanie ucznia i nauczyciela do nowej matury; redakcja materiałów do publikacji; publikacja materiałów metodycznych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Miziołek

Bezpieczeństwo w szkole, odpowiedzialność prawna; doradztwo edukacyjno - zawodowe; wychowanie do życia w rodzinie; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja etyczna, filozoficzna, patriotyczna, międzykulturowa, prawna, regionalna i turystyczna; kompetencje kadry zarządzającej i nauczycieli; coaching, mentoring, tutoring; mediacje, mediacje rówieśnicze; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; kompetencje kluczowe; dostosowywanie wymagań; diagnozowanie potrzeb ucznia; profilaktyka i wychowanie; promocja zdrowia; sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysem; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; edukacja włączająca; praca z uczniem zdolnym; współpraca z rodzicami i środowiskiem; wizerunek i promocja placówki; wystąpienia publiczne; emisja głosu; wypalenie zawodowe; wspomaganie szkoły i placówki, zarządzanie kryzysem, sytuacje trudne i kryzysowe.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Ożarski

Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji; multimedia w szkole; e-learning, blended learning w edukacji; wykorzystanie platformy Moodle na potrzeby szkoły; programowanie i robotyka w szkole; zagrożenia wynikające z wykorzystywania komputera, uzależnienie od komputera i Internetu; bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie; bezpieczeństwo szkolnej sieci informatycznej; cyfrowa demencja dzieci i młodzieży; cyberprzemoc i mowa nienawiści; cyfrowi rodzice; sztuka motywacji ucznia; koordynacja kolejnych edycji projektu Akademia Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (2005-2020).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wacław Smyczyński

Strategie uczenia się; koncepcja pracy szkoły; techniki uczenia się; aktywizujące metody nauczania; kształcenie kompetencji kluczowych; techniki wspierające koncentrację; techniki wspierające kreatywność.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Szumna

Pisanie tekstów własnych - przygotowanie artykułów naukowych, metodycznych, recenzji, sprawozdań; metodologia badań pedagogicznych; wczesnoszkolna edukacja matematyczna.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Tereszkiewicz

Podstawa programowa z plastyki, wiedza o kulturze; animacja wolnego czasu; metoda KLANZY w dydaktyce i wychowaniu; taniec w pracy z uczniem; krytyczne myślenie w pracy nauczyciela; szkolny program wychowawczo – profilaktyczny; macierz SWOT/ TOWS, profil szkoły, diagnoza szkoły – wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izabela Pyra

Prawo oświatowe, stosowanie prawa w procesie zarządzania szkołą/placówką; nadzór pedagogiczny, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, dokumentacja wewnątrzszkolna; akty prawa wewnętrznego, stosowanie aktów prawa wewnętrznego w praktyce, konstruowanie aktów prawa wewnętrznego (statut, zarządzenia); ewaluacja w oświacie: konstruowanie narzędzi, wykorzystanie wyników ewaluacji w zarządzaniu szkołą; awans zawodowy nauczyciela; monitorowanie podstawy programowej; programy współpracy międzynarodowej Erasmus+; ocena pracy nauczyciela, zasady oceniania nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów; program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janusz Ustrzycki

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej w oparciu o nową podstawę programową; metodyka nauczania historii i wos; wybór podręcznika i programu nauczania do szkoły podstawowej – funkcje podręcznika w procesie edukacyjnym, motywowanie ucznia do nauki, metody i techniki pracy z uczniem, praca z uczniem zdolnym; autorytet nauczyciela w procesie edukacji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robert Daraż

Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; bezpieczeństwo w szkole; pierwsza pomoc; edukacja etyczna, filozoficzna; turystyka i krajoznawstwo; wychowanie patriotyczne; warsztat pracy nauczyciela historii. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ks. Krzysztof Budzyń

Organizacja nauczania religii w szkole; nadzór katechetyczny; formacja nauczycieli religii; techniki uczenia się; wartości i kompetencje moralne nauczyciela; dydaktyka i metodyka lekcji religii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Roman Zych

Istota i cele  innowacji pedagogicznych, przygotowanie kompletnej dokumentacji z zakresu innowacji pedagogicznych; rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole; metody aktywizujące w procesie nauczania - uczenia się; pomoc w promocji placówek oświatowych, budowanie wizerunku instytucji oświatowych; specyfika wymagań państwa wobec przedszkoli i szkół, zapoznanie z metodami działań przy pracach nad ewaluacją wewnętrzną; przyczyny problemów z dyscypliną w klasie, zachowania naruszające dyscyplinę; przygotowanie mediacji, rola mediatora szkolnego i rówieśniczego, dokumentacja postępowania mediacyjnego; przykłady mobbingu wobec nauczycieli w szkołach, regulacje prawne i skonkretyzowane przejawy zachowań mobbingowych; edukacyjny wymiar regionalizmu, warsztat pracy regionalisty; istota przekazu medialnego; jak w skuteczny sposób zainteresować media?, przekaz medialny a promocja szkoły, dyrektor i rola rzecznika prasowego szkoły, kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych; profesjonalizacja obsługi medialnej; kompetencje kluczowe i innowacje w podnoszeniu jakości pracy nauczyciela i szkoły; metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów; typologia subkultur młodzieżowych, podkultury młodzieżowe - szanse i zagrożenie, patostreaming i zachowania autodestruktywne; psychologiczne i społeczne wyzwania wobec współczesnych nauczycieli; autoprezentacja i wystąpienia publiczne pracowników szkół i placówek oświatowych (wywiadówki, pedagogizacja rodziców itp.).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanisław Kusiak Podstawa programowa z języka polskiego; wybrane aspekty neurodydaktyki; edukacja czytelnicza; wychowanie do wartości i odpowiedzialności; działania związane z Rokiem dla Niepodległej, wychowaniem patriotycznym; problematyka absencji uczniów. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dariusz Zięba Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (język polski); doradztwo metodyczne. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Cebula Komunikacja interpersonalna, stres, wypalenie zawodowe, sytuacje kryzysowe; budowanie zespołu klasowego; współpraca z rodzicami; potrzeby rozwojowe uczniów (w tym ze SPE); pomoc psychologiczno-pedagogiczna; edukacja włączająca. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Perenc Realizacja nowej podstawy programowej w szkole podstawowej; ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego; metody motywujące na lekcjach języka polskiego; ocenianie kształtujące; coaching; mobbing; cyberprzemoc; neurodydaktyka; odpowiedzialność prawna nauczyciela. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Olszówka Doskonalenie oraz wspieranie nauczycieli języka angielskiego; egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny z języka angielskiego; metodyka nauczania j. angielskiego; innowacyjne metody oraz techniki w nauczaniu języka angielskiego. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czytany 40302 razy Ostatnio zmieniany 27 sierpnia 2020

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu