Wydrukuj tę stronę

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie (uzupełniające)

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu organizuje nabór na Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania w oświacie.

Celem studiów jest: uzyskanie przez słuchaczy studiów kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i innej placówce oświatowej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2017 poz. 1597); wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i nowoczesnego kierowania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz potrzeb środowiska lokalnego.

Liczba godzin: 70
Liczba semestrów: 1
Odpłatność za semestr: 1250 zł
Termin rozpoczęcia: maj 2020 r.

Studia adresowane są do absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu 'Zrządzanie w oświacie'.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację  poprzez  kartę zgłoszeniową online (obowiązkowe) dostępną pod adresem: KARTA ZGŁOSZENIOWA  lub kontakt telefoniczny - tel. 16 6702502 w. 37.