logo epuap1
logo bip
logo fb

Akademia zarządzania

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Akademia Zarządzania

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

 

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych na KONFERENCJE inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020, które zostały objęte Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Wiodącym tematem konferencji będzie: „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”, który wpisuje się w politykę oświatową państwa na bieżący rok szkolny. Omówione zostaną między innymi zmiany w prawie oświatowym oraz wsparcie dla dyrektorów we wdrażaniu zadań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

 

Prosimy o rejestrację na konferencje poprzez karty zgłoszeniowe online dostępne pod adresem: 

RZESZÓW 

23 września 2019 r.

Sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Podkarpackiego 

al. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów

KARTA ZGŁOSZEŃ

TARNOBRZEG

10 września 2019 r.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Oddział w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 206, Tarnobrzeg

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

PRZEMYŚL

 

11 września 2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

w Przemyślu (aula przy bud. Kolegium Wschodniego)  

ul. Książąt Lubomirskich 6, Przemyśl

(parking przy bud. Kolegium Technicznego

ul. Żołnierzy 1-szej Armii Wojska Polskiego 1E)

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

KROSNO

 

12 września 2019 r. Zespół Szkół Naftowo - Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno

ul. Bohaterów Westerplatte 20, Krosno

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

W przypadku nieobecności prosimy o oddelegowanie wicedyrektora lub innego pracownika szkoły. Uczestnicy konferencji otrzymają kalendarze i materiały informacyjne.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI (RZESZÓW):

 • 9.00 Rejestracja uczestników.
 • 10.00 Rozpoczęcie Konferencji – Izabela Pyra, Dyrektor PCEN.
 • Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o ofertę edukacyjną PCEN w zakresie:
  1) Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6) Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych - Mirosław Strumiński (trener: profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów" oraz grup psychoedukacyjnych a także doradca rodzinny i pracownik Instytutu Profilaktyki Uniwersalnej w Krakowie).
 • Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2019 r. - Leszek Morąg (nauczyciel konsultant PCEN O/Krosno).
 • Nowa podstawa programowa WOS z perspektywy socjologa - dr Jan Gałkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole - Barbara Wolny (koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”; konsultant PCEN) i Mariola Kiełboń (koordynator programu „Szkoła promująca zdrowie”; KO Rzeszów)
 • Zastosowania robotów w dydaktyce – Robert Jóźwik (konsultant PCEN O/Tarnobrzeg)
 • Dyskusja (głos dla dyrektorów i przedstawicieli JST dot. współpracy z PCEN)
 • 13.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
Dział: Aktualności

Nowy System Informacji Oświatowej – konferencja dla JST

16–17 maja 2019 r. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyła się konferencja dla pracowników JST na temat „Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście nowego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz zmian prawnych – rozwiązania praktyczne”. Organizatorem dwudniowego spotkania, skierowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patronatem medialnym konferencję objęły „Gazeta Codzienna Nowiny” oraz „Super Nowości”.  

Wprowadzenie 1 stycznia 2019 r. kolejnych zmian w zakresie obsługi Systemu Informacji Oświatowej ma związek z uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty, w którego skład wchodzi. Mając na uwadze wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, PCEN w Rzeszowie przygotowało spotkanie poświęcone obsłudze Systemu Informacji Oświatowej. Zaproszeni na konferencję specjaliści nie tylko przybliżyli uczestnikom wprowadzane w systemie zmiany, ale też szczegółowo omówili sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych na bazie wdrażanej aplikacji SIO.

Nowemu Systemowi Informacji Oświatowej w całości poświęcony był pierwszy dzień konferencji. Pani Aleksandra Dacyl, wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego i pracownik administracji samorządowej, mówiła o arkuszu organizacyjnym jako narzędziu planistycznym dla organów prowadzących i jednostek oświatowych pod kątem SIO. Wykład nt. „Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce” wygłosił Przemysław Kawa, specjalista i praktyk w zakresie opracowania i wdrażania procedur ochrony danych oraz obsługi SIO, współautor publikacji Obsługa nowego systemu informacji oświatowej. Wykład uzupełniły praktyczne warsztaty konsultacyjne z wykorzystaniem aplikacji internetowej modernizowanego SIO. Celem szkolenia było umożliwienie uczestnikom nabycia praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej.

W tym dniu wszyscy zainteresowani mogli ponadto wziąć udział w wykładzie i warsztatach poświęconych finansowaniu działań edukacyjnych z norweskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG. Spotkanie poświęcone programowi „Edukacja Szansą Rozwoju” przygotowali i prowadzili przedstawiciele Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tematyka drugiego dnia konferencji skoncentrowana była wokół zmian prawnych w systemie edukacji. Mówił o nich Janusz Samarow, wieloletni wizytator i wicekurator oświaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie, trener ORE i CEO. Specjalizujący się w prawie oświatowym szkoleniowiec przedstawił podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, przybliżając m.in. przedmiotowy i podmiotowy zakres tzw. ustaw oświatowych, sposoby interpretowania przepisów prawa, zasady techniki prawodawczej. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z aktualnym stanem prac legislacyjnych w obszarze oświaty, w tym związanych z ważnym dla pracowników oświaty zagadnieniem oceny pracy nauczyciela (dyrektora).

 

 

Dział: Aktualności

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję pod patronatem medialnym GC Nowiny i Super Nowości nt.

 

Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście nowego Systemu Informacji Oświatowej SIO oraz zmian prawnych - rozwiązania praktyczne

 

Termin konferencji: 16 – 17 maja 2019 r.

Miejsce konferencji: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej, 38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 82

 

Koszt udziału w konferencji: 350 zł

Koszt obejmuje zaświadczenie o udziale w konferencji; CERTYFIKAT z Nowego SIO; koszty organizacyjne; materiały szkoleniowe; wyżywienie i nocleg.

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969  (po zgłoszeniu wysyłamy fakturę pro forma)

Termin zgłoszenia do: 15.05.2019 r.

Rejestracja obowiązkowa. (ilość miejsc ograniczona)

Informacji szczegółowych udziela Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz, koordynator ds. szkoleń oraz organizator konferencji; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601 728 485

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

 

HARMONOGRAM:

16 maja 2019 r.

 

8.00

Rejestracja uczestników

9.00

Uroczyste otwarcie konferencji –  Izabela Pyra, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

9.15

Arkusze organizacyjne (pod kątem SIO) – Aleksandra Dacyl - wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego i pracownik administracji samorządowej

11.00

NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce (wykład) – Przemysław Kawa - specjalista i praktyk w zakresie opracowania i wdrażania procedur ochrony danych oraz obsługi Systemu Informacji Oświatowej, współautor publikacji OBSŁUGA NOWEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

13.00

Obiad

14.00

cd. NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce (wykład)

16.00

Praktyczne warsztaty komputerowe konsultacyjne SIO gr. I

16.00

Program Edukacja Szansą Rozwoju – finansowanie działań edukacyjnych z norweskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG gr. II (wykład i konsultacje) 

17.30

Praktyczne warsztaty komputerowe konsultacyjne SIO gr. II

17.30

Program Edukacja Szansą Rozwoju – finansowanie działań edukacyjnych z norweskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG gr. I (wykład i konsultacje)

19.00

Kolacja i impreza integracyjna

 

17 maja 2019 r.

  

8.00

Śniadanie

9.00

"Zmiany prawne w systemie edukacji" cz. I – Janusz Samarow – wieloletni wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator oświaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Nauczyciel akademicki i szkoleniowiec specjalizujący się w prawie oświatowym. Trener ORE i CEO.

 

Przerwa

11.30

"Zmiany prawne w systemie edukacji" cz. II

13.00

Zakończenie konferencji i obiad

 

Program szkolenia pt. „NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce” OBSŁUGA APLIKACJI INTERNETOWEJ MODERNIZOWANEGO SIO

Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty w skład, którego wchodzi System Informacji Oświatowej wprowadza kolejne zmiany w zakresie obsługi systemu.

Od 1 stycznia 2019r. wprowadzono kolejne zmiany w ustawie o SIO. Bieżący rok, to również koniec funkcjonowania starego SIO, co powoduje, że podział części oświatowej subwencji ogólnej na JST będzie dokonywany na podstawie danych z modernizowanego SIO. Mając na uwadze wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, oferujemy Państwu szkolenie poświęcone w całości obsłudze Systemu Informacji Oświatowej, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany oraz sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO, a w szczególności:

 • Omówienie zmian w obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty
 • Logowanie do poszczególnych modułów systemu: SIO, SIOEO, STREFA SIO
 • Obowiązek wyjaśnienia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych
 • Nowy zakres rejestrowanych danych
 • Problemy z rejestracją orzeczeń/opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Uzupełnianie danych za okres niefunkcjonowania poszczególnych elementów systemu
 • Zmiany terminów rejestracji niektórych informacji

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami w roku szkolnym 2018/2019.

DO KOGO JEST KIEROWANE:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych, zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w nowym SIO oraz do organów prowadzących.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Sprawozdawczość w nowym SIO:
 • zmiany w zakresie rejestrowania poszczególnych danych,
 • terminy rejestrowania poszczególnych danych,
 • ograniczenia systemu.
 1. Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Nadzór nad sprawozdawczością oraz zadania organów prowadzących w zakresie nowego SIO:
 • raporty / zestawienia,
 • kontrola sprawozdawczości w placówkach podległych,
 • zmiana zakresu rejestrowanych danych w RSPO.
 1. Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości.
 2. Kontrolowanie sprawozdawczości w zakresie własnych baz danych:
 • praktyczne wykorzystanie nowych funkcji aplikacji,
 • strefa dla zalogowanych.
 1. Organizacja pracy na potrzeby nowego SIO (praktyczne porady):
 • podział obowiązków według poszczególnych stanowisk,
 • przydzielanie danych dostępowych,
 • specyfika szkoły/placówki oświatowej.
 1. Zakres rejestrowanych danych w podziale na poszczególne szkoły/placówki oświatowe.
 2. Konsekwencje nieprawidłowej rejestracji placówki w RSPO.
 3. Aktualizacja danych podmiotu:
 • adres korespondencyjny,
 • dane teleadresowe.
 1. Zmiana danych użytkownika systemu.
 2. Zasady rejestrowania danych identyfikacyjnych NAUCZYCIELA oraz UCZNIA:
 • weryfikacja danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL,
 • zmiana zakresu rejestrowania danych identyfikacyjnych bez nr PESEL,
 • przyczyny powstawania problemów podczas rejestracji danych identyfikacyjnych,
 • modyfikacja danych identyfikacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją danych identyfikacyjnych,
 • obowiązek ustalenia poprawności danych identyfikacyjnych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module NAUCZYCIEL:
 • szczegółowy zakres rejestrowania danych dziedzinowych,
 • rejestracja poszczególnych składników wynagrodzenia,
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module UCZEŃ:
 • rejestracja danych dotyczących okresu nauki ucznia w szkole (indywidualna/grupowa),
 • kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego oraz nauki,
 • kolejność rejestrowania danych w poszczególnych formularzach,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją orzeczeń/opinii z PPP,
 • prawidłowa rejestracja danych w formularzach danych dziedzinowych,
 • usuwanie błędnie wprowadzonych danych,
 • korzystanie z funkcji grupowego przypisywania poszczególnych danych,
 • zgłaszanie do egzaminu – obsługa Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące
 1. Rejestracja oddziałów:
 • rejestracja, modyfikacja i usuwanie,
 • oddziały podstawowe,
 • oddziały dodatkowe,
 • omówienie problemów związanych z poprawną rejestracją oddziałów.
 1. Przypisywanie uczniów do oddziałów:
 • zasady przypisywania uczniów,
 • promocja ucznia do nowego roku szkolnego,
 • zakończenie uczęszczania ucznia do oddziału.
 1. Rejestracja danych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 • zakres i terminy przekazywania danych dziedzinowych,
 • poprawna rejestracja wydawanych orzeczeń/opinii,
 • ułatwienia w zakresie rejestracji poszczególnych danych.
 1. Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe oraz pozostałe dane zbiorcze w nowym SIO:
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych,
 • zakres danych przekazywanych przez różne typy szkół i placówek (m.in. JST, PP-P).
 1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie przydzielania danych dostępowych:
 • nadawanie/cofanie uprawnień dostępu,
 • składanie wniosków o upoważnienie,
 • rozpatrywania wniosków o upoważnienie.
 1. Pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną z wykorzystaniem elementów udostępnionej aplikacji modernizowanego SIO oraz z czynnym udziałem uczestników.

Program szkolenia pt. „Zmiany prawne w systemie edukacji”.

Adresaci / liczba uczestników

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Cel główny szkolenia

Wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem norm prawnych z zakresu oświaty niezbędnych do poruszania się w złożonej strukturze organizacyjnej.

Cele

szczegółowe

Osoba uczestnicząca w szkoleniu:

 • poznaje źródła prawa oświatowego,
 • poznaje (przypomni sobie) akty prawne regulujące organizację oświaty i problematykę pragmatyki zawodu nauczyciela, w tym pragmatykę dotyczącą dyrektorów,
 • poznaje różnicę między wykładnią językową przepisu prawa a wykładnią celowościową,
 • zapoznaje się z najnowszymi zmianami w najistotniejszych przepisach prawa regulującego obszar oświaty,
 • poznaje aktualny plan legislacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stan prac legislacyjnych.

Zagadnienia tematyczne

I. Część

 1. Źródła prawa oświatowego.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce. Zakres przedmiotowy i podmiotowy tzw. ustaw oświatowych (ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela).
 3. Interpretowanie przepisów prawa. Wykładnia językowa oraz wykładnia celowościowa.

II. Część

 1. Podstawa programowa i co z tego wynika. System egzaminów zewnętrznych.
 2. Co dalej z oceną pracy nauczyciela (dyrektora)?
 3. Postępowanie administracyjne w szkole.

III. Część

 1. Co się zmieniło, a co się zmienia i dlaczego.
 2. Zasady techniki prawodawczej.
 3. Aktualny stan prac legislacyjnych w obszarze oświaty.

 

Dział: Konferencje

Szanowni Państwo w załączniku udostępniamy prezentacje z konferencji wojewódzkiej "Zarządzanie szkołami i placówkami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego''.

Materiały z wykładu Pana Waldemara Miksy - http://dwujezycznedzieci.pl/

GALERIA

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz patronatem medialnym GC Nowiny i Super Nowości

 

Program konferencji

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Otwarcie Konferencji – Izabela Pyra, Dyrektor PCEN w Rzeszowie

10.00-10.30

Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej: Finansowanie placówek oświatowych, Ramowe plany i programy nauczania w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym

10.30-12.00

Arkusz organizacji szkoły/placówki (prawne podstawy organizacji pracy szkoły/przedszkola, procedury opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym)

12.00-12.30

PRZERWA

12.30-13.30

Dwujęzyczne Podkarpacie – konieczność tu i teraz

13.30-14.00

Status prawny szkół (LO i T) w kontekście reformy ustroju szkolnego

 

Termin rozpoczęcia: 20 marca 2019 roku

w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (aleja Łukasza Cieplińskiego 4)

Koszt udziału w konferencji: 100 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969 

Termin wpłaty do: 15.03.2019r.

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

 

 

Dział: Konferencje

Szanowni Państwo,

31 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali 101 w PCEN w Rzeszowie odbędzie się szkolenie w ramach sieci dyrektorów powiatu rzeszowskiego nt. Zadania dyrektora dotyczące awansu zawodowego po zmianach w przepisach prawa od 1 września 2018 r. oraz dotyczące oceny pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy za pomoca formularza [LINK]

Prowadzący: Leszek Morąg

Organizator: Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz

Serdecznie zapraszamy

Dnia 16 stycznia 2019 roku w sali audytoryjnej odbyła się wojewódzka konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych”.

Konferencję rozpoczęła Pani dr Izabela Pyra Dyrektor PCEN w Rzeszowie, która minutą ciszy uczciła pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie przywitała zaproszonych gości i oddała im głos.

Kolejno wystąpili:

 1. Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego;
 2. Pani Alicja Bialic, Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Pan Janusz Samarow - wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator oświaty w Kuratorium Oświaty w Olsztynie; obecnie nauczyciel akademickim i szkoleniowiec specjalizującym się w prawie oświatowym; trener współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE).; dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, wygłosił wykład na temat „Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych”, który obejmował poniższe kwestie:

 • Wykład konwersatoryjny nt. przesłanek wprowadzenia nowego systemu oraz nawiązujący do teorii zarządzania zasobami ludzkimi (system ocen okresowych pracowników).
 • Przedstawienie zasad i kryteriów systemu ocen okresowych pracowników w organizacjach.
 • Przegląd metod oceniania (metody relatywne i absolutne).
 • Refleksja nad wykorzystywaniem oceny pracy nauczyciela w zarządzaniu szkołą lub placówką (ocena, która uczy).
 • Przedstawienie wybranych aktów prawnych regulujących problematykę oceny pracy nauczycieli: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 • Analiza porównawcza zmian w wybranym zakresie („było - jest”).
 • Zestawienie aktów prawnych pośrednio oddziałujących na sferę oceny pracy nauczyciela (m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).
 • Prezentacja procesu oceny pracy nauczyciela (etapy).
 • Kodeks postępowania administracyjnego a procedura oceny pracy nauczyciela.
 • Obliczanie terminów w procedurze oceny pracy nauczyciela.

Prezentacja Pana Janusza Samarowa dostępna jest w załączniku (pod galerią zdjęć)

W konferencji uczestniczyło 310 osób. Dziękujemy za liczne przybycie.

Prowadzaca konferencję Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz - Koordynator ds. szkoleń, PCEN Rzeszów

   

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na

wojewódzką konferencję dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt.

 

„Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych".

 

Termin konferencji: 16 stycznia 2019 r. (środa), godz. 10.00 - 14.00.

Miejsce konferencji: sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Aleja Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

Prelegentem będzie Janusz Samarow (trener ORE).

 

Po konferencji dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą posiadali usystematyzowaną wiedzę na temat: kogo, jak i kiedy ocenić oraz na podstawie jakich przepisów.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy za pomocą formularza [LINK]

 

Serdecznie zapraszamy!

 

---------------------------------------------------------

W pobliżu Urzędu Marszałkowskiego dostępny jest podziemny parking (między bazyliką oo. Bernardynów a Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i pomnikiem Walk Rewolucyjnych).

 

Dział: Konferencje

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza Państwa Dyrektorów na spotkanie organizowane w ramach sieci współpracy w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 

ul. Niedzielskiego 2, sala 101

Tematyka spotkania:

Mobbing w placówkach oświatowych i inne szkolne zagrożenia psychospołeczne.

 Zachęcamy do udziału w spotkaniu,

Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz
koordynator ds. szkoleń

Roman Zych
konsultant PCEN

Proszę Szanownych Państwa Dyrektorów o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną [LINK]

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza Państwa Dyrektorów na spotkanie organizowane w ramach sieci współpracy w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, sala 101

Tematyka spotkania:

Innowacje pedagogiczne jako istotny element rozwoju szkoły w kontekście prawa oświatowego.

 Zachęcamy do udziału w spotkaniu,

Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz
koordynator ds. szkoleń

Roman Zych
konsultant PCEN

Proszę Szanownych Państwa Dyrektorów o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną [LINK]

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.