Wydrukuj tę stronę
12 sierpnia 2016

Akademia Dobrego Nauczyciela

Akademia Dobrego Nauczyciela to cykl szkoleń skierowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych.

Adresatami szkoleń są również nauczyciele pełniący obowiązki doradców metodycznych i doradców zawodowych oraz osoby przygotowujące się do tych funkcji, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy, asystenci, pedagodzy.

Podstawową formą działania są przedmiotowe, problemowe i regionalne sieci współpracy, którym podporządkowane będą inne formy szkoleń: warsztaty, konferencje, laboratoria, zajęcia na platformie Moodle.

Oferta pozwala podnieść kompetencje merytoryczne w nauczaniu danego przedmiotu, ale także tzw. kompetencje miękkie, potrzebne każdemu pedagogowi.

Ukierunkowaliśmy nasze działania na sieci współpracy, gdyż dzięki nim możliwe będzie zintegrowanie działań oraz wsparcie dla każdego nauczyciela, którego rozwój i praca stanowić ma ważną część pracy szkoły.

Ze względu na potrzebę doskonalenia umiejętności praktycznych zostały zaplanowane również zajęcia pokazowe, lekcje pokazowe, czyli formy doskonalenia, w których uczestniczą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Zbliżają one do koncepcji rozwoju edukacji opartej na doradztwie metodycznym.

Ostatnio zmieniany 12 sierpnia 2016