Wydrukuj tę stronę
12 sierpnia 2016

Akademia Zarządzania

Akademia Zarządzania to program doskonalenia zawodowego kierowniczej kadry oświaty w województwie podkarpackim, tzn. dyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na rolę adresatów tego przedsięwzięcia w strukturze oświaty oraz w związku ze zmianami w polskiej edukacji duży nacisk położymy na aspekty prawne, zagadnienia związane z nadzorem i organizacją doskonalenia rad pedagogicznych.

Ważnym zagadnieniem stał się temat przywództwa edukacyjnego jako sposobu zarządzania placówką oświatową, szkołą lub przedszkolem.

Głównym celem działalności PCEN-u w ramach Akademii Zarządzania uczyniliśmy przygotowanie kierowniczej kadry oświatowej do nadchodzących zmian w oświacie na podstawie Kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonych w dniu 7 lipca 2016 oraz zmieniających się aktów prawnych.

Zmiany w prawie oświatowym będą na bieżąco wdrażane do planu działania placówki w roku szkolnym 2016/2017.

ikona kliknij

HARMONOGRAM Konferencji powiatowych: wrzesień-październik 2016 - TUTAJ

Ostatnio zmieniany 06 września 2016