Wydrukuj tę stronę
09 listopada 2018

Spotkanie w ramach „Sieci współpracy nauczycieli wspomagających”

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

zaprasza na spotkanie nauczycieli wspomagających

z przedszkoli oraz szkół chętnych do współpracy w ramach powstającej

 

"Sieci współpracy nauczycieli wspomagających"

 

Założenia sieci jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli mają na celu:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi placówkami - wzajemne wspieranie się i pogłębianie kontaktów między placówkami;
  • wymianę doświadczeń, poglądów i zasobów, opierająca się na zasadzie partnerstwa – dzielenie się wiedzą , omawianie bieżących problemów;
  • podnoszenie kompetencji zawodowych, udział w takich formach doskonalenia nauczycieli jak szkolenia, warsztaty, spotkania - poszerzanie warsztatu pracy.

Termin spotkania:  12.12.2018 r. godz. 14.00 – 17.00

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie: 15 8224015

Spotkanie poprowadzi Magdalena Bogacz nauczyciel konsultant, pedagog specjalny.

 

Ostatnio zmieniany 09 listopada 2018