Wydrukuj tę stronę
22 lutego 2018

Konferencja: Uwarunkowania prawne pracy dyrektora i nauczyciela wobec zmieniającej się rzeczywistości oświatowej Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu zaprasza na  konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla nt.: „Uwarunkowania prawne pracy dyrektora i nauczyciela wobec zmieniającej się rzeczywistości oświatowej”, która odbędzie  się w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 10.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Wyszyńskiego 10.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30-10.00        

Rejestracja uczestników

10.00-10.15        

Otwarcie konferencji – Izabela Pyra, Dyrektor PCEN w Rzeszowie

10.15-10.25        

Kalendarz wydarzeń organizowanych przez PCEN w roku 2018

100 rocznica Odzyskania Niepodległości” – Anna Szylar, Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Tarnobrzegu

10.25-10.45       

Wychowanie do wartości – Harcerstwo jako model kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich – Agnieszka Kosior, Zastępca Komendanta Hufca ZHP w Tarnobrzegu

10.45-11.30       

Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu oświaty – Sławomir Kowalski, Radca prawny PCEN w Rzeszowie

11.30-12.15     

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych. Organizacja pomocy psychologiczno-  pedagogicznej – Iwona Szymczak, Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnobrzegu

12.15 – 12.30  

Oferta szkoleniowa PCEN – Elżbieta Konieczko, Kierownik dydaktyczny PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału: tel. 15 822 40 15 w. 26 lub przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=10336 , do dnia 7.03.2018 r.