Wydrukuj tę stronę
04 grudnia 2019

Sieć - Rozwijamy kompetencje cyfrowe na lekcjach wychowania fizycznego

PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne zajęcia w ramach sieci wspomagania i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego nt. :
Rozwijamy kompetencje cyfrowe na lekcjach wychowania fizycznego, które odbędą sie w dniu 12 grudnia 2019 roku w godz. 14.30 - 17.30 ( 4 godziny dydaktyczne)
w siedziebie Oddziału Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206

Program szkolenia:
- Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego – możliwości, czy konieczność?
- Wykorzystywanie technologii cyfrowychw dydaktyce przedmiotu i w pracy wychowawczej; aplikacja Kahoot – zastosowanie w sprawdzaniu wiedzy uczniów.
- Aplikacje monitorujące sprawność fizyczną.
- Dydaktyczne zastosowanie OR kodów.

Ograniczona ilość miejsc - 15
Prowadzący zajęcia: mgr Iwona Mazur i mgr Anetta Mandzyn- nauczyciele konsultanci PCEN Rzeszów O/Przemyśl

Serdecznie zapraszamy

REJESTRACJA NA SZKOLENIE