Wydrukuj tę stronę
07 czerwca 2019

Rozdanie nagród XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż uroczyste rozdanie nagród XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego odbędzie się podczas konferencji Twarze Matematyki z okazji Roku Matematyki i 100- lecia  Polskiego Towarzystwa Matematycznego.


Termin konferencji: 11 czerwca 2019 rok

Miejsce konferencji: Aula A0, Uniwersytet Rzeszowski, ul. S. Pigonia 1

 

Program konferencji Twarze Matematyki

 

9:00

 

Otwarcie konferencji – Stanisława Kanas

 

9:05 – 9:50

 

O wybitnych matematykach i nauczycielach Podkarpacia, Stanisław Domoradzki, sala A0 - Kula

 

9:50 – 10:05

 

Wybitne matematyczki Podkarpacia, Stanisława Kanas, sala A0 - Kula

 

10:05 – 10:20

 

Jan Marszał - nauczyciel niezapomniany, Aldona Stolarska-Ferenc , sala A0 - Kula

10:20 - 10:30

 

Portal „Matematycy Podkarpacia”, Zbigniew Suraj, sala A0 - Kula

 

10:30 – 11:00

 

przerwa kawowa

11:00 - 11:40

Rozwój niektórych pojęć matematycznych, dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

11:40 – 12:00

Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród XIX PKM im. Franciszka Leji

12:00 – 13:30

Warsztaty matematyczne

 

• Mariusz Kraus - "Praca z uczniami wybitnie zdolnymi - propozycje praktyka"

• Uczniowie Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek - "Prezentacja kształcących

zadań z Olimpiad Matematycznych" (warsztaty dla uczniów)

• Adam Kawałek - "Czego i jak będziemy uczyć w szkole ponadpodstawowej. Prezentacja nowej podstawy programowej"

• Marek Magdziak - " Geogebra - kilka pomysłów na wykorzystanie programu w szkole średniej"

• Dorota Gajdek, Wiesław Bać - "Jedno zadanie, wiele rozwiązań"

• Aldona Stolarska Ferenc - "Najciekawsze zadania z konkursów im. Jana Marszała"(warsztaty dla uczniów i nauczycieli)

• Robert Jóźwik - "Scratch na lekcjach matematyki w szkole średniej", pracownia komputerowa