Wydrukuj tę stronę
07 października 2018

Konferencja przedmiotowo-metodyczną „ Budowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych – nauczanie przez doświadczenie”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
Nauczyciele  przedmiotów przyrodniczych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu  zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyrody, biologii , geografii, fizyki, chemii)   wszystkich etapów kształcenia na  konferencję przedmiotowo-metodyczną „ Budowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych – nauczanie przez doświadczenie” inaugurującą funkcjonowanie wojewódzkiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych .

Konferencja  odbędzie się dnia 19.10.2018r  w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 godz. 15.00-18.00. 

Jednocześnie będzie to spotkanie przybliżające możliwości współpracy w przyszłym roku szkolnym w ramach projektu „Azymut na kompetencje - rozwijanie myślenia badawczego, kreatywności i umiejętności uczenia się  na lekcjach  przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z nową podstawą programową.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez PCEN jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: KARTA ZGŁOSZENIOWA

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Podolak Konsultant PCEN

Ostatnio zmieniany 26 kwietnia 2019