Wydrukuj tę stronę
10 stycznia 2022

VII Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z matematyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy  i Nauczyciele matematyki

szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego

 

W bieżącym roku szkolnym wznawiamy program „Pomoc w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki”.

W ramach programu proponujemy nauczycielom przeprowadzenie „matur próbnych” – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną zrezygnowaliśmy z dotychczasowego  prowadzenia powiatowych sieci nauczycieli matematyki.

Zespół liderów powiatowych przygotuje natomiast VII Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny adresowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w stosownych terminach, osobno

  • klasy trzecie liceum/czwarte technikum kontynuujące naukę po gimnazjum (zestaw MPG_PP oraz PR),
  • klasy poprzedzające maturę kontynuujące naukę po szkole podstawowej (MPSP_PP oraz PR).

Harmonogram przeprowadzenia VII Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego

 

Zadanie

Proponowany termin przeprowadzenia

Adresaci

VII PSP

MPG_PP

16 marca 2022

Uczniowie klas maturalnych

VII PSP

MPG_PR

17 marca 2022

VII PSP

MPSP_PP

2 czerwca 2022

Uczniowie klas bezpośrednio poprzedzających klasy maturalne

VII PSP

MPSP_PR

3 czerwca 2022

 

Wymagania dotyczące przeprowadzenia VII PSP w szkole ponadpodstawowej zostaną ogłoszone wkrótce po decyzji MEiN w tym zakresie, nie później jednak niż do 10 kwietnia 2022 r.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do programu „Pomoc w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki” proszę o przesłanie na adres PCEN zgłoszenia na załączonym formularzu. Można dokonać tego osobno dla szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia przypadającego miesiąc przed ogłoszonym terminem przeprowadzenia PSP (patrz tabela).Wpłynięcie zgłoszenia będzie przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres e-mail trzy dni przed terminem przeprowadzenia pomiaru.

Model oceniania wyślemy pod wskazane adresy następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.

 

W imieniu Zespołu Liderów Powiatowych:

Dyrektor PCEN

Krystyna Wróblewska

Przewodniczący OP SNM

Adam Kawałek

 

Ostatnio zmieniany 10 stycznia 2022