Wydrukuj tę stronę
07 stycznia 2020

Regionalne Spotkanie Informacyjne programu Erasmus+ - materiały pokonferencyjne

W dniu 17.12.2019 r. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyło się Regionalne Spotkanie Informacyjne  zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE. Konferencję otworzyła Pani Dyrektor PCEN Izabela Pyra. Celem spotkania było upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programów FRSE. W spotkaniu uczestniczyło ponad 140 osób. Liczny udział pokazał jak potrzebne i bardzo ważne jest organizowanie tego typu spotkań. Jednym z obligatoryjnych działań związanych z realizacją projektów międzynarodowych jest  dzielenie się pomysłami i osiągniętymi rezultatami przez realizatorów. Wychodząc z tego założenia na spotkaniu  zaproszone szkoły zaprezentowały efekty jak również przykłady dobrych praktyk w realizowanych projektach. Swoimi doświadczeniami podczas realizowanych mobilności, czy staży dzielili się również uczniowie – uczestnicy prezentowanych projektów. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rezultatami różnych projektów, które prezentowane były w formie stoisk wystawowych, czy  wyświetlanych krótkich filmów upowszechniających zrealizowane działania w projektach.

Realizowane projekty oraz efekty jakie generują udowadniają, jak wielkie możliwości dają programy zarządzane przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  i jak bardzo takie inicjatywy są potrzebne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę, zaangażowanie oraz dzielenie się swoim  doświadczeniem oraz innym osobom zaangażowanym w organizację spotkania.

 MATERIAŁY POKONFERENCYJNE [POBIERZ]

 

Ostatnio zmieniany 08 stycznia 2020

Artykuły powiązane