Wydrukuj tę stronę
13 listopada 2019

Konferencja „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego” - podsumowanie

29 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego”.

Celem konferencji było przygotowanie kadry placówek oświatowych oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa do reagowania na zagrożenia związane z wystąpieniem incydentu terrorystycznego, propagowanie zachowań bezpiecznych, poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z wystąpieniem incydentu kryzysowego.

W konferencji wzięli udział: nauczyciele, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół oraz pracownicy JST.  Pierwszym prelegentem był komisarz, zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie Arkadiusz Tryczyński.

W swoim wystąpieniu poruszył tematykę związaną z działaniami terrorystów w obiektach użyteczności publicznych, a w szczególności w szkołach. Ukazał charakterystykę i sposób działania terrorysty. Uwrażliwiał słuchaczy, na co należy zwrócić szczególna uwagę oraz jak należy reagować i postępować w chwili ataku. Przedstawił również jak należy przygotować dzieci i młodzież w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Uczestnicy konferencji obejrzeli filmy szkoleniowe prezentujące prawidłowe reagowanie nauczycieli oraz dzieci w szkole
w chwili ataku terrorystycznego.

Drugim prelegentem był  starszy aspirant, Specjalista Sekcji Minersko-Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie Grzegorz Skrzęta. Słuchaczom została przedstawiona problematyka działania ładunków wybuchowych ich rodzajów i zastosowania przez terrorystów. Omówione zostały sposoby reagowania alarmowania i ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia bombowego.

Po przedstawieniu powyższej tematyki przez specjalistów z Policji wywiązała się dyskusja oraz stawiano wiele pytań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkołach.
Po zakończeniu dyskusji konferencja została zamknięta.

Ostatnio zmieniany 13 listopada 2019