Wydrukuj tę stronę

Konsultacje w Krośnie

Konsultacje indywidualne

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego konsultacje możliwe są wyłączenie poprzez email 

Nauczyciel konsultant Zakres tematyczny konsultacji E-mail

Roman Klara

Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych; ocena efektywności pracy
szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych – Edukacyjna Wartość Dodana (EWD);
ocenianie kształtujące; metoda WebQuest’u; technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotowym; tablica interaktywna; zagrożenia związane z siecią Internet.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Szymańska-Kujawa

Metodyka i dydaktyka historii, WOS, podstaw przedsiębiorczości; realizacja i monitorowanie podstawy programowej w tym reforma oświaty; warsztat pracy nauczyciela historii; krajoznawstwo i turystyka w szkole; wychowanie patriotyczne; praca w międzykulturowej klasie; edukacja globalna w szkole; metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu w tym projekt edukacyjny i gry planszowe; neurodydaktyka i techniki uczenia się i zapamiętywania; konstruowanie i modyfikacja programów nauczania; doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; coaching; edukacja prawna w szkole; innowacje pedagogiczne w szkole; ocenianie kształtujące.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Menet Nauczanie programowania w szkole; wykorzystanie robotów w edukacji; STEM; grafika komputerowa; technologie informacyjno-komunikacyjne; tablica interaktywna; bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Turek-Fijak

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole; edukacja zdrowotna w szkolnym wychowaniu fizycznym; wychowanie do życia w rodzinie; Szkolny Program Profilaktyki; zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Śliwiak

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej; projekt edukacyjny;
współpraca i porozumiewanie się z rodzicami uczniów; praca z uczniem sprawiającym
trudności wychowawcze.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Śnieżek

Edukacja historyczna; realizacja podstawy programowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesław Śnieżek

Analiza przepisów prawnych obowiązujących przy ubieganiu się o awans zawodowy; proces nauczania w świetle prawa; ewaluacja w oświacie; statut w szkole/placówce; pomiar dydaktyczny; EWD w gimnazjum.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Morąg

Stosowanie prawa w procesie zarządzania szkołą/placówką, w szczególności konstruowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego (statut, zarządzenia); nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły; ewaluacja w oświacie; ocena pracy nauczyciela; awans zawodowy nauczyciela

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ks. Mirosław Grendus Organizacja nauczania religii w szkole; program nauczania religii; podręczniki katechetyczne; nadzór katechetyczny; dydaktyka katechezy; formacja katechetów; awans zawodowy nauczycieli religii; duszpasterstwo katechetów i nauczycieli; wykorzystanie multimediów na lekcjach religii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnio zmieniany 22 kwietnia 2021

Artykuły powiązane