logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2020/2021

Najnowsze formy
Zaburzenia komunikacji językowej a kariera szkolna ucznia online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-27 14:30:00
Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-27 15:30:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 14:00:00
Kreatywne sposoby na lekcję (stacjonarną i online) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 15:00:00
„Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela historii" online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 16:00:00
Specyficzne trudności w uczeniu się online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-03 14:30:00
Jak wspierać uczniów z zaburzeniami lękowymi? online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-03 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-04 14:00:00
Stres w pracy nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-04 16:00:00
Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne z matematyki. online W trakcie rekrutacji 2 g2021-02-09 14:00:00
Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-09 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 14:00:00
Rodzice w szkole - kłopot czy pomoc online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 14:30:00
Falochron - wzmacnianie wychowawczo-profilaktycznej roli szkoły online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-11 14:00:00
Nauka gry w szachy od podstaw online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-11 15:00:00
Zdrowie dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń XXI wieku online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-16 14:00:00
Uczeń z wadą słuchu w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-16 14:00:00
Umiejętności interpunkcyjne jako kształcenie kompetencji w zakresie tworzenia informacji (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-16 15:00:00
Słucham i rozumiem - Słucham i rozumiem - jak wspierać rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. online W trakcie rekrutacji 3 g2021-02-16 17:00:00
Gry i zabawy przeciwko agresji online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-17 14:30:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 15:00:00
Szachy w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 15:00:00
Konferencja przedmiotowo - metodyczna nt.: Nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 16:00:00
Konferencja: Jak uczyć o Holokauście?" V edycja. online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 17:00:00
Bajka przez cały rok, cz. 2 online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00
Algorytmy w nauczaniu przedmiotowym (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-25 14:00:00
Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-25 14:30:00
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-25 15:00:00
Mam pomysł na program - zasady opracowania własnego programu profilaktycznego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-25 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-04 14:00:00
Learning Apps - tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń na każdą lekcje (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 8 g2021-03-04 14:00:00
O myśleniu krytycznym (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-09 15:00:00
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-10 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-11 14:00:00
Metody dowodzenia twierdzeń. online W trakcie rekrutacji 2 g2021-03-16 15:00:00
Mówienie, czytanie, recytacja (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-16 15:00:00

Projekty

projekty ue

 

projekty ue

 

projekt norweski

baner zdalne online 321 awans online 321

Terminarz i zapisy na bezpłatne szkolenia dotyczące zmian wymagań egzaminacyjnych w 2021 r.

SZKOLENIA STACJONARNE 2020/2021

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną wszystkie szkolenia stacjonarne realizowane będą w trybie online do odwołania. Osoby zapisane na szkolenie płatne są zobowiązane do dokonania opłaty najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

Najnowsze formy
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-27 15:00:00
Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii. W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-27 15:00:00
O pomaganiu i współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów o SPE W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-28 16:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-29 16:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego Brak wolnych miejsc 4 g2021-02-01 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z Chemii (Oddział w Rzeszowie) W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-02 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z Języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-02 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-02 15:00:00
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku. W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-02 18:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-03 15:00:00
The Flipped Classroom Approach and Teaching Online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-03 16:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-03 16:30:00
Techniki wspierające koncentrację W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-04 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-04 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki Brak wolnych miejsc 4 g2021-02-04 17:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-05 14:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-05 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-08 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-08 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące egzaminu maturalnego z informatyki W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-08 15:00:00
Potencjał mózgu nastolatka. Nauczanie i wychowywanie wykorzystujące neurobiologiczne i neurodydaktyczne wnioski W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-09 14:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z Języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-09 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-09 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-09 15:00:00
Słownictwo i gramatyka na egzaminie ósmoklasisty W trakcie rekrutacji 3 g2021-02-09 18:00:00
Media w szkole - szansa czy zagrożenie? Promocja a sytuacje kryzysowe W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-11 15:00:00
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-12 15:00:00
Rozwijanie kompetencji matematycznych najmłodszych uczniów W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-17 15:00:00
Bezpieczeństwo w szkole w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-17 15:00:00
ABC Stereometrii z Geogebrą W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-17 15:00:00
TIK w pracy nauczyciela W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 15:00:00
Sytuacje trudne w klasie W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-18 15:00:00
Wpływ motywacji na skuteczność uczenia się uczniów W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-19 15:00:00
Mediacje w szkole i placówce. Mediacje rówieśnicze. W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-22 15:00:00
Jak skutecznie powtarzać przed egzaminem W trakcie rekrutacji 2 g2021-02-23 15:00:00
Nowa matura z języka polskiego - metodyczne sugestie W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.