logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2020/2021

Najnowsze formy
Wiosenne warsztaty z Canvą dla nauczycieli online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-19 16:30:00
Konferencja Przedmiotowo - Metodyczna DM: Alternatywne formy lekcji wychowania fizycznego w dobie zagrożenia epidemiologicznego (ONLINE) online Brak wolnych miejsc 4 g2021-04-20 13:00:00
Narzędzia cyfrowe w edukacji matematycznej dzieci online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 15:00:00
Awans nauczyciela kontraktowego na finiszu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 15:00:00
Przygotowanie do postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 15:00:00
Wyzwania edukacji artystycznej; rola technik plastycznych w rozbudzaniu wyobraźni i kreatywności ucznia online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 16:00:00
Zadania opiekuna stażu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 15:00:00
Innowacje i technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 15:00:00
Planowanie i zarządzanie sobą w czasie - rozwój osobisty nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 15:00:00
ePodręczniki - możliwości tworzenia własnych e-zasobów online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na finiszu online Forma odwołana 8 g2021-04-21 16:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 14:00:00
Warsztaty plastyczne - Kwiatki na Dzień Matki online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 15:00:00
Jak rozmawiać z rodzicem, gdy różnią nas cele i wartości w wychowaniu? online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 16:00:00
Jak wybrać optymalną metodę nauczania historii online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 16:00:00
Stres w pracy nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 16:00:00
Matematyka? Gramy! online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 16:15:00
Konstrukcje geometryczne - opracowanie materiałów dydaktycznych. online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-27 14:00:00
Ocenianie wspierające uczniów w nauce (OK) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-27 16:00:00
TIK w kształceniu kompetencji kluczowych w nauczaniu historii i wos online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-27 16:00:00
Prezentacje, plakaty i zaproszenia online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-27 17:00:00
Tworzenie prostych witryn internetowych kreatorem online Google Sites (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 8 g2021-04-28 14:00:00
Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym? online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-28 14:30:00
Awans nauczyciela stażysty na finiszu online Brak wolnych miejsc 4 g2021-04-28 15:00:00
Jak odżywia się nasz mózg? online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-29 14:00:00
Wspierające relacje w szkole/w życiu - bez osądów i porównań online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-29 15:00:00
Rola i funkcje oceny w procesie kształcenia online W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-29 16:00:00
Awans nauczyciela stażysty na finiszu online Forma odwołana 8 g2021-04-29 16:00:00
Praca w chmurze – Dysk Google (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-04 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień kontraktowego – zakończenie stażu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-05 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień mianowanego – zakończenie stażu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-06 14:00:00
Lekcja matematyki ze smartfonem i komputerem online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-06 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-10 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty kończącego staż online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-11 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień kontraktowego – zakończenie stażu online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-11 14:00:00
Konferencja Przedmiotowo - Metodyczna DM: Alternatywne formy lekcji wychowania fizycznego w dobie zagrożenia epidemiologicznego (ONLINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-11 14:00:00
Dzieje najnowsze w literaturze (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-11 15:00:00
Komunikacja interpersonalna, a efekty uczenia się online W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-11 15:00:00

Projekty

projekty ue

 

projekty ue

 

Edukacja zdalna - wszystko co musisz wiedzieć o nauczaniu zdlanym - przydatne narzędzia i strony Szkolenia na wszystkie szczeble awansu zawodowego

SZKOLENIA STACJONARNE 2020/2021

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną wszystkie szkolenia stacjonarne realizowane będą w trybie online do odwołania. Osoby zapisane na szkolenie płatne są zobowiązane do dokonania opłaty najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

Najnowsze formy
Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym w dobie pandemii W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 12:00:00
Emisja głosu - by pomóc sobie i uczniowi… W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 16:00:00
Lekcja odwrócona jako metoda aktywizująca w nauczaniu W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-20 17:00:00
Kompetencje kluczowe sposobem na wsparcie pracy nauczyciela W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-21 15:00:00
Zarządzanie zespołem klasowym W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 15:00:00
Zniewolenie przez Internet – jak ustrzec się przed uzależnieniem od Internetu? W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 15:00:00
Lekcja matematyki ze smartfonem i komputerem W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-22 16:15:00
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w szkole W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-26 15:00:00
Metoda IBSE - doświadczenia i eksperymenty chemiczne W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-26 15:00:00
Uczeń trudny w szkole – skuteczne metody postępowania wobec zachowań. W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-26 15:00:00
"Origami" na języku polskim" W trakcie rekrutacji 2 g2021-04-27 15:00:00
Chusta animacyjna w pracy z każda grupą Forma odwołana 4 g2021-04-28 15:00:00
Ocena pracy nauczyciela W trakcie rekrutacji 4 g2021-04-28 15:00:00
Zarządzanie oświatą W trakcie rekrutacji 216 gPo zebraniu grupy
Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-01 11:00:00
Jak rozmawiać z rodzicem by zechciał współdziałać z nauczycielem dla dobra ucznia? W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-06 15:00:00
Metoda IBSE-doświadczenia i eksperymenty chemiczne W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-06 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-10 15:00:00
Fajnie się uczyć. Uczenie może być przyjemne. W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-10 15:00:00
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela – wypalenie zawodowe W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-12 15:00:00
Innowacyjna szkoła, czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Innowacje pedagogiczne w zreformowanej szkole W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-12 15:00:00
Plener malarski W trakcie rekrutacji 12 g2021-05-14 14:00:00
Edukacja wielokulturowa – wychowanie do życia w wielokulturowym społeczeństwie W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-14 15:00:00
Metody aktywizujące w katechezie W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-17 15:00:00
Gdy dzieci się nudzą – łamigłówki, gry i zabawy na różne okazje W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-18 15:00:00
Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży W trakcie rekrutacji 10 g2021-05-19 14:00:00
Od asertywności przez mediacje do kompetencji kluczowych w relacjach uczeń-rodzic-nauczyciel W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-19 15:00:00
Skuteczne strategie uczenia się W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-20 15:00:00
Klasa jako zespół W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-20 15:00:00
Wprowadzenie w integralną profilaktykę uzależnień i zachowań W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-24 15:00:00
Przygotowanie dokumentacji na podstawie planu rozwoju nauczyciela (sprawozdanie). W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-24 15:00:00
AHN: wykorzystanie TIK w kształceniu; Witold Pilecki W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-25 14:30:00
Jak nie zwariować w gąszczu ineraktywności W trakcie rekrutacji 3 g2021-05-25 15:00:00
Sieć nauczycieli bibliotek z regionu Dębicy W trakcie rekrutacji 4 gPo zebraniu grupy
Wychowawcze aspekty działalności organizacji mundurowych w szkołach W trakcie rekrutacji 8 g2021-05-28 08:00:00
Zarzadzanie placówką oświatową w praktyce -warsztaty dla nowo powołanej kadry kierowniczej W trakcie rekrutacji 4 g2021-05-28 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego W trakcie rekrutacji 4 g2021-06-01 15:00:00
Religia/Aplikacje na religii W trakcie rekrutacji 4 g2021-06-05 09:00:00
Kurs kierowników wycieczek szkolnych W trakcie rekrutacji 10 g2021-06-09 14:00:00
By nie zabić miłości lub by ją wzbudzić… Czytanie w szkole W trakcie rekrutacji 4 g2021-06-09 15:00:00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank).

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.