logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2020/2021

Najnowsze formy
Uczeń zdolny – kreator i prowokator. Pomiędzy zainteresowaniem a znudzeniem. online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-26 15:00:00
Sieć współpracy samokształcenia nauczycieli z chemii " Zobaczyć, zbadać, zrozumieć" online W trakcie rekrutacji 3 g2020-10-27 13:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie z powiatu niżańskiego online W trakcie rekrutacji 3 g2020-10-27 13:00:00
Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły i nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-27 14:00:00
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce online Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-27 14:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii " GEOaktywni" online W trakcie rekrutacji 3 g2020-10-27 14:00:00
Od informacji do manipulacji (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-27 15:00:00
Realizacja podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej online W trakcie rekrutacji 2 g2020-10-27 15:00:00
Jak tworzyć testy i sprawdziany z języka angielskiego online. online W trakcie rekrutacji 2 g2020-10-27 15:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia „Laboratorium fizyczne - rozwijanie kompetencji badawczych wśród uczniów” online W trakcie rekrutacji 3 g2020-10-27 16:00:00
Ocenianie kształtujące w nauczaniu zdalnym i w klasie online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-27 16:00:00
Cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, zniewolenie w sieci - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-28 15:00:00
Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły i nauczyciela (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-28 15:00:00
Projekt edukacyjny jako element reformy oświatowej panstwa online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-28 16:00:00
Zakładanie konta, obsługa i zasoby platformy Learning Apps (ON -LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 14:00:00
Podstawy programowania w języku C++ (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 15:00:00
Pracuję ze źródłem historycznym online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 16:00:00
Konferencja "Młodzież w dobie kryzysu" online W trakcie rekrutacji 3 g2020-11-02 17:00:00
Oceniam ucząc – ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-03 16:00:00
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie - Rejon Mielec online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-04 10:00:00
Jak skutecznie kierować klasą – wskazówki dla nauczycieli online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-04 14:00:00
Rozwijanie kompetencji matematycznych najmłodszych uczniów online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-04 15:00:00
Kształtowanie kompetencji obywatelskich i społecznych online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-04 16:00:00
Metody aktywizujące w procesie nauczania-uczenia się online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 15:00:00
Usłyszeć i zrozumieć online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 15:00:00
Motywacja w nauczaniu zdalnym online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 15:00:00
Efektywna praca zespołowa nauczycieli w szkole i przedszkolu online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 15:00:00
Kompetencje kluczowe - realizacja i monitorowanie online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 16:00:00
Sieć Szkół Promujących Zdrowie - Rejon Rzeszów online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-09 13:00:00
Wystąpienia publiczne. Emisja głosu online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-09 15:00:00
Ocenianie wspierające uczniów w nauce online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-09 16:00:00
W głowie się nie mieści, czyli jak skutecznie poprowadzić lekcje systematyzujące wiedzę online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-10 14:00:00
Konferencja: Realizacja podstawy programowej i programu nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej online W trakcie rekrutacji 3 g2020-11-10 15:00:00
Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie- Grupa I -Tarnobrzeg (Rejonowe Certyfikaty oraz przedszkola i szkoły w okresie stażu - nowe) online W trakcie rekrutacji 2 g2020-11-12 13:30:00
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych online Brak wolnych miejsc 4 g2020-11-12 14:00:00
Zniewolenie przez Internet – jak ustrzec się przed uzależnieniem od Internetu? online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-12 15:00:00
Kompetencje kluczowe w innowacyjnej szkole, czyli jak uczyć, żeby nauczyć w zreformowanej szkole online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-12 15:00:00
Kreatywny uczeń, kreatywny nauczyciel, kreatywna dydaktyka online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-12 15:00:00
Czy nauka historii może być przyjemna? online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-12 15:30:00
Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie -Grupa II - Tarnobrzeg -Certyfikaty Wojewódzkie oraz przedszkola i szkoły w okresie stażu na Krajowy Certyfikat online W trakcie rekrutacji 2 g2020-11-12 16:00:00

projekt norweski

baner zdalne online 321 awans online 321

SZKOLENIA STACJONARNE 2020/2021

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną wszystkie szkolenia stacjonarne realizowane będą w trybie online do odwołania.

Najnowsze formy
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli j. polskiego w szkołach ponadpodstawowych sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-27 14:00:00
Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły, czyli jak skutecznie wdrażać nowości w edukacji? warsztaty Forma odwołana 4 g2020-10-28 15:00:00
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nowej matury (ON-LINE Krosno) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-03 15:00:00
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nowej matury (ON-LINE Przemyśl) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-04 15:00:00
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nowej matury (ON-LINE Tarnobrzeg) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-05 15:00:00
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nowej matury (ON-LINE Rzeszów) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-06 15:00:00
Sieć nauczycieli religii sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-16 14:00:00
Porządek i dyscyplina na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-17 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-17 15:00:00
Sztuka motywacji ucznia warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-18 15:00:00
OLE - jak odwrócić niektóre lekcje, by uczynić ucznia bardziej aktywnym? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-18 15:00:00
Stres nasz powszedni - przyczyny, objawy, skutki oraz sposoby zapobiegania warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-18 15:00:00
Skuteczne strategie uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-19 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g2020-11-19 15:00:00
Specyfika pracy z uczniem zdolnym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-20 15:00:00
Bezpieczeństwo uczniów w szkole – obowiązek i wyzwanie. Skuteczne działanie … warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-23 15:00:00
Kodowanie i programowanie bez komputera warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-24 15:00:00
Teatr improwizacji w praktyce szkolnej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-24 15:00:00
Wymagania państwa wobec szkół/placówek, a kompetencje kluczowe jako wyzwania dla nauczycieli, czyli jak dobrze przygotować się do ewaluacji? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-25 15:00:00
Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju ucznia, cz. 4 warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-26 15:00:00
Rozwijanie kreatywności u uczniów warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-26 15:00:00
Wypalone dzieci - nastolatek a depresja warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-26 15:00:00
Narzędzia TIK na lekcjach języka angielskiego, cz. II warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-27 15:00:00
Prawo autorskie w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-02 15:00:00
O pomaganiu i współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów o SPE warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-03 15:00:00
Jak pracować by nie zwariować – zapobieganie wypaleniu zawodowemu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-07 15:00:00
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-08 15:00:00
Narzędzia TIK na lekcjach języka polskiego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-09 14:00:00
Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-09 15:00:00
Pierwsza pomoc warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-09 15:00:00
Bombka warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-10 15:00:00
Techniki aktywnego uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-10 15:00:00
Psychologia pozytywna - budowanie pozytywnego klimatu szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-11 15:00:00
Zagrajmy w kości warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-16 15:00:00
Z GeoGebrą o krok do przodu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-16 15:00:00
Klasa jako zespół warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-16 15:00:00
Od asertywności przez mediacje do kompetencji kluczowych w relacjach uczeń - rodzic- nauczyciel warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-17 15:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów powiatu ropczycko-sędziszowskiego konferencja W trakcie rekrutacji 2 g2020-12-30 10:00:00
Sieć nauczycieli skupionych w AHN sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-10 15:00:00
Diagnozowanie potrzeb ucznia - towarzyszenie w rozwojowi społeczno-zawodowym (kompetencje kluczowe) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-11 15:00:00

Projekty

projekty ue

 

projekty ue

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu